ინვენტარიზაცია

ინვენტარიზაცია გულისხმობს კომპანიის საქონლის ან პროდუქტების ინვენტარის ფიზიკურ დათვლას, შემოწმებას და დოკუმენტაციას. ინვენტარი არის ყველა პროდუქტის ან საქონლის ყოვლისმომცველი სია, რომელიც კომპანიას აქვს მარაგში ან განკარგულებაში დროის კონკრეტულ მომენტში.

ინვენტარიზაციის სერვისი ეხმარება ბიზნესებს მართოს თავიანთი ინვენტარი ეფექტურად და მიზანშეწონილად. ეს სერვისები შეიძლება მოიცავდეს ფიზიკურ ინვენტარის დათვლას, შტრიხკოდების მინიჭებასა და დასტიკერებას, მონაცემთა ანალიზს, ინვენტარის შეჯერებას და ანგარიშგებას.

ინვენტარიზაცია შესაძლებლობას აძლევს ბიზნესს ჰქონდეს მარაგების ზუსტი ჩანაწერები, რაც აუცილებელია მიწოდების ჯაჭვის ეფექტური მართვის, წარმოების დაგეგმვისა და ფინანსური ანგარიშგებისთვის. ის ასევე ხელსაყრელია ბიზნესებისთვის, გამოავლინონ და მოაგვარონ მათი მარაგის მართვის პროცესებთან დაკავშირებული შეუსაბამობები ან პრობლემები.

 

 

 

 

gvc.ge